Bezpieczeństwo pracowników na wysokim poziomie

Fot. Rockwool
Fot. Rockwool

Temat bezpieczeństwa w pracy nie powinien ograniczać się do biernego przestrzegania istniejących przepisów prawnych. Dlatego w ROCKWOOL nie poprzestaje się na działaniach wymaganych ustawowo – zamiast tego firma oferuje pracownikom rozbudowany i wieloaspektowy program edukacyjny pod nazwą RockSafe. Jednym z elementów propagowania standardów BHP było zorganizowane we współpracy z firmą SKANSKA i Państwową Inspekcją Pracy szkolenie oraz pokaz prawidłowo wykonywanych prac na wysokości.

Tematyka bezpieczeństwa pracy w Polsce wciąż jest traktowana z dużą dozą pobłażliwości, a istniejące przepisy wdrażane są machinalnie. Firmy zapominają o tym, że pracownicy to najważniejszy potencjał, a dbałość o ich warunki pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwo, jest nie tylko ich obowiązkiem, ale powinno się też stać ważnym elementem ich kultury organizacyjnej. Dbałość o komfortowe warunki pracy i zdrowie zespołu są ważnym elementem polityki ROCKWOOL od lat. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane firmie m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy.

Firma już od kilku lat prowadzi kampanię propagującą standardy BHP – RockSafe. Wpisuje się ona w szerszy kontekst działań związanych z odpowiedzialnością społeczną, realizowanych przez firmę. Kampania ma na celu edukować i angażować pracowników w kwestie związane z bezpieczeństwem przy pomocy nowatorskiego i urozmaiconego programu. Działania dzielą się na aktywne i pasywne. Do działań aktywnych zaliczają się gry edukacyjne z nagrodami np. odpowiednie postępowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, test wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego, czy kalambury z zakresu BHP.

Fot. Rockwool
Fot. Rockwool

ROCKWOOL to międzynarodowa firma z duńskim rodowodem, w której kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy od początku były jednym z kluczowych elementów polityki. Na poziomie całej grupy wdrożony jest szereg działań na rzecz BHP. Firma ma swoje własne standardy dotyczące bezpieczeństwa, które rozszerzają minimum wymagane przepisami. Prowadzimy też wspomnianą kampanię RockSafe oraz programy prewencyjne. Nie osiadamy jednak na laurach i ciągle planujemy dalsze ulepszenia – np. wprowadzenie systemu informatycznego do analizy wypadkowej i jej prewencji – podkreśla Andrzej Wiater, Manager ds. BHP w Grupie ROCKWOOL.
W ramach swoich działań, propagujących bezpieczeństwo pracy ROCKWOOL, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy oraz firmą Skanska zorganizował 19 maja na terenie swojej fabryki w Cigacicach szkolenie z zasad BHP, połączone z pokazem prawidłowo wykonywanych prac na wysokościach. W ramach ćwiczeń wykonano montaż rusztowania i pokaz pracy na krawędzi na wysokości oraz zabezpieczeń linowych.

To właśnie podczas prac na wysokości dochodzi do śmiertelnych i ciężkich wypadków. Dlatego ważna jest edukacja zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej, że bezpieczeństwo powinno być priorytetem. Firma ROCKWOOL traktuje poważnie kwestie związane z BHP i wykazując perspektywiczne podejście w tej tematyce podejmuje działania wychodzące ponad obowiązujące standardy. Zakład niejednokrotnie był laureatem konkursów i programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, promujących najlepsze praktyki BHP i inspirujących pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy – komentuje Roman Burghardt, st. inspektor pracy – specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

Źródło: ROCKWOOL

Udostępnij ten wpis

Post Comment