Budynki powinny stanowić kluczowy element planu UE dotyczącego redukcji CO2

Trwa szczyt klimatyczny COP 21 w Paryżu, gdzie toczą się dyskusje na temat zmian środowiskowych i wyzwań z tym związanych. Według Grupy VELUX budynki – zarówno nowe, jak i te wymagające remontu – powinny odgrywać znaczącą rolę w redukcji CO2 i ograniczeniu zużycia energii.

Grupa VELUX z powodzeniem realizuje ambitny cel ograniczenia własnej emisji CO2 o 50% do roku 2020 w porównaniu z rokiem 2007. W Polsce od 2010 roku udało się zmniejszyć emisję CO2 o 36%, dzięki wdrożonej polityce środowiskowej w polskich fabrykach VELUX.

Projekt RenovActive: Remont budynku jednorodzinnego w Brukseli - po przystępnej cenie, tak aby spełniał normy energetyczne zakładane na 2020 rok. Fot. Velux
Projekt RenovActive: Remont budynku jednorodzinnego w Brukseli – po przystępnej cenie, tak aby spełniał normy energetyczne zakładane na 2020 rok. Fot. Velux

W budynkach tkwi duży potencjał oszczędności energii

Bazując na doświadczeniach i wnioskach z realizowanych projektów Grupa VELUX zwraca szczególną uwagę na znaczenie budynków w działaniach na rzecz ratowania środowiska i rozwiązywania problemów klimatycznych.

W walce z ograniczeniem zużycia energii i emisji CO2 pomija się często budynki. Obecnie odpowiadają one za 40% zużycia energii w Europie. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na budownictwo mieszkaniowe. Na podstawie 21 projektów budowlanych w 12 krajach europejskich wykazaliśmy, że można budować obiekty spełniające standardy z roku 2020 przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych dziś technologii. Nasze domy nazywamy aktywnymi, są bardzo energooszczędne, ale również niezwykle zdrowe i w każdym aspekcie przyjazne dla środowiska

— mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Kolejną ważną rekomendacją Grupy VELUX jest zwrócenie większej uwagi na remonty istniejących już obiektów pod kątem spełnienia norm energetycznych. 90% budynków, z których będziemy korzystać w roku 2050, już powstało, a większość z nich wymaga modernizacji, aby zwiększyć komfort i poprawić efektywność energetyczną. Obecnie całkowite zużycie energii w europejskich budynkach odpowiada za 37% emisji CO2. 75% istniejących obiektów wymaga poprawy w zakresie efektywności energetycznej.

Większy nacisk na efektywność energetyczną budynków z pewnością przyczyni się do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych na świecie i sprawi, że utrzymamy właściwy kurs. Jeżeli uda się nam jeszcze bardziej zredukować zużycie energii, będzie to ogromny sukces

— komentuje Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Remont za przystępną cenę – projekt RenovActive

Wysokie koszty remontu to często duża bariera dla właścicieli domów. Grupa VELUX dostrzega potrzebę pokazania, że koszty te można ograniczyć. Aby to udowodnić zaangażowała się w remont budynku jednorodzinnego w Brukseli — po przystępnej cenie i tak, aby spełniał on normy energetyczne zakładane na rok 2020. Obiekt, który obecnie nie nadaje się do zamieszkania, zostanie przekształcony w wygodny i zdrowy dom o doskonałych parametrach. Remont sprawi, że emisja dwutlenku węgla zostanie znacznie ograniczona, gdyż zużycie energii spadnie o 79%. Koncepcja remontu opiera się na zasadach Active House (aktywnego budownictwa) ze szczególnym uwzględnieniem jakości architektonicznej budynku, efektywności energetycznej, ludzkiego zdrowia, komfortu i dobrego samopoczucia oraz korzyści dla środowiska naturalnego. Została opracowana przez Grupę VELUX we współpracy z towarzystwem budownictwa społecznego „Le Foyer Anderlechtois”. Obu stronom  zależy przede wszystkim na poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększeniu efektywności energetycznej budynków. Projekt, za który odpowiada ONO Architectuur, nie tylko spełnia parametry techniczne określone w koncepcji Active House, ale również stanowi inspirację do poprawy ogólnej jakości życia otoczenia. Remont zakończy się wiosną 2016 roku. Więcej informacji nt. inicjatywy można uzyskać na stronie:http://renovactive.velux.be/en/

Projekt RenovActive: Budynek jednorodzinny w Brukseli przed remontem
Projekt RenovActive: Budynek jednorodzinny w Brukseli przed remontem
Projekt RenovActive: Projekt budynku jednorodzinnego w Brukseli po remoncie
Projekt RenovActive: Projekt budynku jednorodzinnego w Brukseli po remoncie
Projekt RenovActive: Poddasze przed remontem
Projekt RenovActive: Poddasze przed remontem
Projekt RenovActive: Projekt poddasza po remoncie
Projekt RenovActive: Projekt poddasza po remoncie

RenovActive to idea, która zapewnia niedrogie i możliwe do powielenia rozwiązanie mające na celu remont budynków z zachowaniem równowagi między trzema czynnikami: komfortem, energią i środowiskiem. Ma być to wzorcowa realizacja jednego z 385 domów w kompleksie obiektów budownictwa społecznego Bon Air w Brukseli, należącym do towarzystwa budownictwa społecznego „Foyer Anderlechtois”. Ma stanowić twórczą inspiracje dla mieszkańców całego kompleksu i zachęcić ich do przeprowadzenia prac remontowych.

Zakrojone na szeroką skalę remonty przeprowadzane w celu dostosowania budynków do norm energetycznych mogą przyczynić się w dużej mierze do rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

 

Źródło: Velux

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment