Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

STROPODACHY
popularnie zwane dachami płaskimi stosuje się w budynkach, w których nie planuje się poddasza użytkowego. Spełniają jednocześnie funkcję stropu nad ostatnią kondygnacją oraz pokrycia dachowego.

Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

Stropodachy ocieplane dzielimy na:
stropodachy izolowane w systemie jednowarstwowym, dwuwarstwowym niewentylowanym oraz dwuwartwowe wentylowane.
Jedną z grup produktów oferowanych przez firmę PAROC są płyty z przeznaczeniem do izolacji termicznej i akustycznej systemów jedno- i dwuwarstwowych dachu oraz ochrony ogniowej. Prawidłowo wykonana warstwa izolacji dachu płaskiego zapobiega kondensacji pary wodnej na powierzchni elementów konstrukcyjnych, tłumi hałas, tworzy warstwę ochronną – przeciwogniową.
Układ izolacji dachu płaskiego to system współpracujących ze sobą różnych materiałów. Właściwie wykonane pokrycie dachu płaskiego chroni latem przed nagrzaniem a zimą przed chłodem.
W czasie eksploatacji powierzchnia dachu płaskiego i warstwy izolacyjne narażone są na ekstremalnie różne warunki klimatyczne i inne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz pracami konserwacyjnymi i remontami.

Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC
Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenie połaci dachowej dachu płaskiego przed zagrożeniami osiąga się przez wykonanie:
– szczelnej, ciągłej warstwy wodoszczelnej,
– izolacji termicznej z materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej,
– prawidłowo ułożonej warstwy izolacji termicznej, bez mostków termicznych,
– izolacji termicznej i akustycznej mocowanej zgodnie z wymogami projektu (przez klejenie, łączniki mechaniczne),
– prawidłowych spadków.

Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC
Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

Stosując izolację oraz folie paroizolacyjne, zabezpieczamy warstwę izolacji termicznej wykonanej z płyt PAROC przed zawilgoceniem. Hydrofobizacja produktów PAROC umożliwia montaż izolacji przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Jednak, w takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie płyt rowkowanych PAROC ROS 30g. Stosując pokrycia chroniące przed zapłonem i niepalne produkty PAROC tworzymy z połaci dachowej warstwę przeciwogniową.

Układanie warstw izolacji
DOBÓR GRUBOŚCI PŁYT DACHOWYCH dla systemów PAROC jedno- i dwuwarstwowego.
Poniżej zaprezentowane są wyniki obliczeń i wykres zależności między grubościami produktów PAROC a współczynnikiem przenikania ciepła U0 dla systemu zamkniętego i wentylowanego. W obliczeniach przyjęto normowe wartości oporów dla kierunku przepływu strumienia cieplnego w górę, które wynoszą: RSI = 0,10 m2 · K/W; RSE = 0,04 m2  · K/W

Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

Wskazówki dotyczące stosowania płyt dachowych PAROC

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE
Łączenie płyt dachowych PAROC z podłożem ze stalowej blachy trapezowej należy wykonać używając łączników z tworzywa sztucznego np. nylonowych, z poduszką powietrzną, połączeniem teleskopowym z wkrętem samogwintującym wykonanym ze stali nierdzewnej. Poduszka powietrzna ogranicza powstawanie mostków  termicznych. Połączenie teleskopowe umożliwia elastyczną pracę  pokrycia dachowego przy bezpośrednim obciążeniu. Łączniki przechodzące przez  blachę powinny być wyposażone w śruby samogwintujące.

Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC
Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

MASY KLEJOWE
Połączenie spodnich płyt dachowych  PAROC z podłożem betonowym lub blachą można wykonać metodą na zimno, używając mas klejowych wykonanych na bazie bitumitu, dyspersji akrylowej lub kauczuku oraz metodą na gorąco przy  zastosowaniu lepiku bitumicznego bez wypełniaczy. Prawidłowo wykonane   połączenie podłoża ze stalowej blachy  trapezowej z płytą dachową uzyskuje się tylko wówczas, kiedy masa klejowa nakładana jest bezpośrednio na płyty a nie blachę (stygnięcie lepiku).

Termoizolacje - Izolacja dachów płaskich wełną kamienną PAROC

Udostępnij ten wpis

Post Comment