Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37

Dach stanowi ochronę elementów konstrukcyjnych
Z budowlanego punktu widzenia, główną funkcją dachu jest bezpieczna osłona przed zmianami klimatycznymi, czyli ochrona przed opadami atmosferycznymi, zimnem, silnymi wiatrami oraz hałasem i ogniem. Prawidłowa konstrukcja dachu z odpowiednią izolacją cieplną jest niezbędnym warunkiem projektowym do uzyskania zdrowego i komfortowego klimatu wnętrz nie tylko w strefie dachu, ale i w całym budynku. Dachy są najważniejszą częścią konstrukcji domu, jeśli chodzi o straty cieplne i potrzebę zastosowania właściwej izolacji. Przed rozpoczęciem prac termoizolacyjnych na poddaszu dachu należy sprawdzić jego elementy konstrukcyjne pod kątem ich jakości i dobrego stanu.

Termoizolacje - Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37
1. Paroizolacja,
2. Wiatroizolacja,
3. 50-100 mm szczelina wentylacyjna,
4. Ruch wentylowanego powietrza

Wentylacja i jej znaczenie
W dachach skośnych szczelina wentylacyjna jest umieszczona tuż pod pokryciem dachowym. Zadaniem takiej szczeliny jest usuwanie nadmiaru wilgoci z konstrukcji dachu poprzez jej przepływ powietrzny a przez to utrzymywanie konstrukcji w stanie suchym, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie tego układu. Przepływ powietrza w szczelinie odbywa się normalnie w kierunku do góry. Otwory wlotowe są projektowane w dolnej części dachu, aby umożliwić wniknięcie powietrza do szczeliny. W szczelinie powietrze się ogrzewa, zabierając nadmierną wilgoć kieruje się do góry, gdzie przez otwory wylotowe jest usuwane na zewnątrz.

Termoizolacje - Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37
Termoizolacje - Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37
1. Pokrycie dachowe
2. Szczelina wentylacyjna
3. Wiatroizolacja (folia paroprzepuszczalna
lub PAROC WAS 25t, 30 mm)
4. PAROC UNS 37
5. Paroizolacja
6. Druga warstwa PAROC UNS 37
7. Pokrycie wewnętrzne np. płyta g-k
1. Pokrycie dachowe
2. Min. 50 mm szczelina wentylacyjna
+ łata dystansowa
3. Wiatroizolacja (folia paroprzepuszczalna
lub płyta)
4. Drewniane krokwie + PAROC UNS 37
5. Folia paroizolacyjna
6. Kontrłata
7. Wewnętrzne pokrycie (np. płyta g-k)

Rekomendowane grubości izolacji
Obliczenie wartości U (współczynnik przenikania ciepła) w celu wybrania ekonomicznej grubości izolacji. Wartości U w kolorze niebieskim spełniają obecne wymagania budowlane. Wartości U w kolorze czerwonym są dla energooszczędnych, ekonomicznych grubości izolacji. Paroc rekomenduje rozwiązania, gdzie budynek zużywa o połowę mniej energii w porównaniu do średniej z innych budynków. Wartości U obliczono używając obliczeniowej wartości λobl. Dla wełny kamiennej obliczeniowa wartość λobl jest równa deklarowanej wartości λD. Krajowe regulacje budowlane i PNEN 6946 zakładają czasami użycie dodatkowych poprawek w obliczeniach wartości U, uwzględniających wpływ szczelin wentylacyjnych, konwekcji, wadliwego montażu, ilości łączników mechanicznych etc.

Termoizolacje - Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37
Termoizolacje - Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37
Termoizolacje - Izolacja dachów skośnych PAROC UNS 37

Wartości U w kolorze niebieskim spełniają wymagania przepisów budowlanych. Wartości U w kolorze czerwonym odnoszą się do ekonomicznych, wysoko energooszczędnych grubości izolacji.

Wartości U zostały obliczone stosując λobl. Dla wełny kamiennej wartość λobl jest równa wartości deklarowanej λD, zgodnie z normami PN-EN. Wartości oporów przejmowania ciepła na powierzchniach oraz poprawki ΔU mogą się różnić w różnych krajach – są one określane w krajowych regulacjach budowlanych. RSI = 0,10 m2 K/W; RSE = 0,04 m2 K/W

Udostępnij ten wpis

Post Comment