Jak zabezpieczyć mury przed wilgocią podciąganą kapilarnie? DRYZONE – Suchy Mur Icopal

icopal-warstwy-3-10Wszyscy chcemy mieszkać w zdrowych i suchych domach, zabezpieczonych przed oddziaływaniem wody pochodzącej z otaczającego nas środowiska. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła w Polsce liczba przypadków podtopień i powodzi. Ponadto wiele budynków a nawet całych osiedli budowanych jest na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, na dawnych rzecznych terenach zalewowych. W rezultacie zagrożenie podciąganiem kapilarnym wilgoci jest dla wielu obiektów bardzo wysokie.

Woda wywiera negatywny wpływ na materiały budowlane, z których wykonany jest obiekt, zmniejsza ich izolacyjność termiczną a zamarzanie i odmarzanie mokrych murów powoduje powolną i systematyczną ich destrukcję. Obecność wilgoci przyczynia się również do rozwoju grzybów i chorobotwórczych pleśni. Jednym z najbardziej istotnych źródeł wilgoci w budynku, obok przecieków wody z nieszczelnych pokryć dachowych i kondensacji pary wodnej w pomieszczeniu, jest woda pochodząca z podciągania kapilarnego ścian. Zjawisko to ma miejsce wszędzie tam, gdzie nie funkcjonuje prawidłowo pozioma izolacja ław lub ścian fundamentowych. Woda gruntowa, wraz z agresywnymi solami mineralnymi znajdującymi się w gruncie, wnika w materiał budowlany fundamentów i ścian i jest podciągana ku górze.

Dzieje się to na skutek zjawiska podciągania kapilarnego i sił napięcia powierzchniowego wody, która w niewielkich porach materiału budowlanego, podobnie jak w cienkich naczyniach kapilarnych, wędruje ku górze, trwale zawilgacając ścianę i powodując powolną lecz systematyczną jej destrukcję. Na powierzchni mokrej ściany, szczególnie wewnątrz pomieszczeń, rozmnażają się grzyby oraz pleśnie, powodując niszczenie tynku i uwalniając do pomieszczeń chorobotwórcze zarodniki. Ponadto sól z wody gruntowej transportowana wraz z wodą na skutek podciągania kapilarnego, tworzy na ścianach charakterystyczne białe wysolenia – najbardziej intensywne tam gdzie następuje odparowywanie wody z powierzchni muru. Skutkiem jest odpadanie powłok malarskich, tapet i całkowite zniszczenie tynku.

icopal2-warstwy-3-10Aby przeciwdziałać zjawisku podciągania kapilarnego, należy zaopatrzyć zawilgoconą ścianę w barierę wodochronną, która odetnie wyższe części muru od wilgoci podciąganej z gruntu ku górze.

Icopal S.A. – ekspert zabezpieczeń hydroizolacyjnych z 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim, wspólnie z firmą Safeguard Europe Ltd – ekspertem zabezpieczeń murów przed wodą podciąganą kapilarnie, mającym 25-letnie doświadczenie w tej dziedzinie na rynku brytyjskim, wprowadziły na rynek polski preparat DRYZONE – Suchy Mur Icopal. Preparat ten służy do utworzenia poziomej przegrody wodochronnej w starych istniejących murach, które na skutek braku prawidłowej izolacji poziomej podlegają zawilgoceniu z powodu podciągania kapilarnego wilgoci.

Dryzone – Suchy Mur Icopal jest środkiem, w którym zawartość składnika czynnego w postaci związków krzemianowych wynosi aż 60% i jest 6 razy wyższa aniżeli w innych tego typu środkach iniekcyjnych do osuszania murów.

W skład preparatu wchodzą współpracujące ze sobą związki krzemianowe w postaci silanów i siloksanów. Silany to cząsteczki charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami penetracji, odpowiedzialne są za wnikanie w głąb zaprawy murarskiej i rozprowadzanie w niej siloksanów, które z kolei wypierają wodę ze struktury muru i tworzą barierę przeciwwilgociową. Formuła uzupełniona jest o emulgatory, które stabilizują działanie silanów i siloksanów. Dzięki takiej formule krem Dryzone – Suchy Mur Icopal uzyskuje bardzo dobre właściwości hydrofobowe, jednocześnie nie blokuje porów w murze i umożliwia oddychanie ściany. Ponadto preparat Dryzone – Suchy Mur Icopal ma konsystencję kremu a nie roztworu wodnego, przez co w wyniku jego zastosowania nie zostaje wprowadzona w głąb struktury muru znaczna ilość wody.

icopal3-warstwy-3-10

icopal4-warstwy-3-10

Po zastosowaniu preparatu i wytworzeniu bariery wodochronnej odparowaniu musi jedynie ulec woda, która znajduje się w murze na skutek podciągania kapilarnego, podczas gdy po zastosowaniu innych środków iniekcyjnych, dodatkowo musi również odparować znaczna ilość wody wprowadzonej w głąb struktury muru poprzez te właśnie środki.

Jednak najbardziej istotną zaletą preparatu Dryzone – Suchy Mur Icopal jest niezwykła prostota jego zastosowania. Przy użyciu prostego i taniego oprzyrządowania każdy użytkownik zawilgoconych pomieszczeń może samodzielnie przeprowadzić skuteczne ich osuszenie. Aplikacja preparatu wymaga prostego, ogólnie dostępnego oprzyrządowania. Większość prac może zostać wykonana z użyciem wiertarki z wiertłem 12 mm oraz prostego aplikatora. Unikanie skomplikowanego oprzyrządowania jest wielką zaletą tego preparatu i tej metody osuszania zawilgoconych murów.

Szczegółowe informacje o preparacie DRYZONE – Suchy Mur Icopal oraz o sposobie jego aplikacji znajdują się na stronie internetowej www.suchymur.icopal.pl

Grzegorz Gładkiewicz
ICOPAL S.A.

 

Publikacja: 9.02.2010 r.

Udostępnij ten wpis

Post Comment