Jakie zmiany w prawie budowlanym od 1 stycznia 2017 r.?

Nowelizacja prawa budowlanego z marca 2016 r. wejdzie w życie już 1 stycznia 2017 r. Wprowadzane zasady ustalają minimalne wymagania w zakresie energooszczędności dla nowo powstałych budynków jednocześnie zmieniając warunki rejestracji prac budowlanych dla wybranych obiektów. Inwestorzy uzyskują nowe przywileje, jednak będą musieli zwiększyć nakłady na materiały budowlane, żeby sprostać  aktualnym wymogom technicznym.

a3_mGłówną zmianą, jaką przynoszą nowe przepisy są obowiązkowe normy energooszczędności dla budynków konstruowanych po 1 stycznia 2017 r., które mają zmniejszać ich zapotrzebowanie na energię cieplną. Dodatkowo kolejne konstrukcje zostaną zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę – czasem będzie wymagane jedynie zgłoszenie, a niekiedy budowlańcy w ramach swoich prac nie będą musieli załatwiać żadnych spraw administracyjnych.

Nowe normy energooszczędności

Nowelizacja prawa nakłada obowiązek ponownego ograniczenia zużycia energii użytkowej budynków w celu zwiększenia ich energooszczędności zgodnie z unijnymi standardami. Ten ruch zmusi inwestorów do zakupu specjalistycznych materiałów budowlanych, które utrzymują więcej ciepła wewnątrz. Jednocześnie wszystkie studia architektoniczne są zobowiązane do tworzenia projektów zgodnie z nowymi normami.

  1. Zmniejszony próg zużycia energii pierwotnej (EP)

Od stycznia 2017 r. zmniejszy się dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej (EP), który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej. Mniejsza wartość czynnika EP obiektu oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Rodzaj konstrukcji Maksymalna wartości wskaźnika EP budynków [kWh/(m2)] w skali roku
1 stycznia 2014 1 stycznia 2017 1 stycznia 2021
Budynek jednorodzinny 120 95 70
Budynek wielorodzinny 105 85 65
Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75
Budynek gospodarczy, produkcyjny i magazynowy 110 90 70

Tabela 1: Dopuszczalny próg EP dla budynków[1]

  1. Zmniejszony współczynnik przenikania ciepła obiektów (U)

Kolejnym krokiem w kierunku energooszczędności jest wymóg dokładniejszego izolowania budynków. Przepisy obniżają współczynnik przenikania ciepła (U), który określa jakość izolacji danego materiału, dla ścian, dachów, stropów i stropodachów wszystkich konstrukcji. Również tutaj niższa wartość czynnika oznacza lepszą termoizolację.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2*K)]
1 stycznia 2014 1 stycznia 2017 1 stycznia 2021
1. Ściany zewnętrzne
przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,45 0,45 0,45
przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90
2. Ściany wewnętrzne
przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewaneod klatek schodowych i korytarzy 1,00 1,00 1,00
przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
3. Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych
bez wymagań bez wymagań bez wymagań
3. Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30 0,30 0,30
przy ti < 8°C 0,70 0,70 0,70
4. Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 0,25
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30 0,30 0,30
przy ti < 8°C 1,00 1,00 1,00
5. Podłogi na gruncie
przy ti ≥ 16°C 0,30 0,30 0,30
przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20 1,20 1,20
przy ti < 8°C 1,50 1,50 1,50

Tabela 2: Nowa wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród [2]

– Dla budowlańców najprostszym sposobem na dopilnowanie nowych norm energooszczędności będzie zwiększenie grubości stosowanej warstwy izolacyjnej budynku. Pamiętajmy, że w 2017 wymogi energooszczędności będą jeszcze większe, więc warto już teraz zainwestować w materiały budowlane o podwyższonych standardach termoizolacyjnych  – tłumaczy Radosław Marciniec, Główny Technolog w firmie Arsanit, producenta chemii budowlanej.

Fot. Arsanit
Fot. Arsanit

Zmiany w zgłaszaniu prac budowlanych

Nowelizacja ustawy również zmienia obowiązkowe procedury związane z rozpoczęciem prac budowlanych. Od 1 stycznia 2017 roku:

3.1. Budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2 i suszarni kontenerowych do 21 m2 nie będzie wymagać ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Tak samo będzie w przypadku konstrukcji klimatyzacji, basenów i oczek wodnych do 50 m2. Również zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych w ich obrębie jak i przepusty o średnicy 100 cm nie będą podlegały żadnej rejestracji.

3.2. Budowa wiat do 35 m2 będzie wymagać zgłoszenia, a nie pozwolenia.  Podobnie będzie w przypadku konstrukcji zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

3.3. Przebudowa budynków wymagających pozwolenia na budowę wciąż będzie wymagać odpowiedniego pozwolenia. Nie będzie ono wymagane jedynie wtedy, gdy przebudowa nie obejmuje przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

3.4. Z kolei przebudowa domków jednorodzinnych nie będzie wymagała zgłoszenia, chyba że doprowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Wciąż jednak trzeba będzie zgłaszać przebudowę przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych takich budynków.

3.5. Administracje będą miały mniej czasu na zgłoszenie odmowy rozpoczęcia prac budowlanych – po zmianie będzie to 21 a nie 30 dni jak było wcześniej.

Kolejna seria zmian na rynku ma na celu promowanie energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych normalizując standardy polskiego budownictwa ze standardami Unii Europejskiej. Początkowo zmusi to inwestorów do wyższych wydatków konstrukcyjnych, jednak z każdym rokiem będą mogli spodziewać się zwrotu z inwestycji z racji ograniczenia kosztów ogrzewania. Natomiast obniżenie wymogów zgłaszania prac budowlanym ułatwi inwestorom proces rozpoczęcia nowych projektów w nadchodzącym roku.


[1] Opracowane na podstawie Dz. Ust. RP z 2013 r. nr  0 poz. 926

[2] Opracowane na podstawie Dz. Ust. RP z 2013 r. nr. 0 poz. 926


Przeczytaj również:

  1. Pawłowski K., Nowoczesne materiały termoizolacyjne w aspekcie nowych wymagań prawnych, WARSTWY – DACHY i ŚCIANY nr 4/2016, s. 18-20;
  2. Pawłowski k., Charakterystyka energetyczna budynku w aspekcie nowych wymagań cieplnych, WARSTWY – DACHY i ŚCIANY nr 4/2016, s. 26-29;
  3. Gogojewicz P., Nowe wnioski budowlane, WARSTWY – DACHY i ŚCIANY nr 4/2016, s. 14;
  4. Gogojewicz P., Kodeks urbanistyczno- budowlany – projekt ustawy, WARSTWY – DACHY i ŚCIANY nr 4/2016, s. 49-50

 

Udostępnij ten wpis

1 Komentarz - Napisz komentarz

  1. Analogiczne zmiany sa przewidziane w procedurze rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. Ustawa doprecyzowuje zapisy dotyczace istotnego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia na budowe.

    Odpowiedz

Post Comment