Nowy Zarząd Stowarzyszenia DAFA

Nowe władze Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA wybrane zostały 28 maja podczas IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DAFA, zorganizowanego w Zamku w Pułtusku. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 gości – reprezentantów firm członkowskich. Prezesem Stowarzyszenia wybrany został ponownie Witold Okoński. Do Zarządu weszli również Maciej Borodzicz, Adam Krzanik, Krzysztof Pruszyński, Adam Sulasza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano Wojciecha Całkę, Jarosława Kowalczyka i Mariusza Pawlaka. Władze DAFA wybierane są na trzyletnią kadencję.

Władze Stowarzyszenia DAFA

ZARZĄD

Witold Okoński
Witold Okoński
Maciej Borodzicz
Maciej Borodzicz
Adam Krzanik
Adam Krzanik
Krzysztof Pruszyński
Krzysztof Pruszyński
Adam Sulasz
Adam Sulasz

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech Całka
Wojciech Całka
Jarosław Kowalczyk
Jarosław Kowalczyk
Mariusz Pawlak
Mariusz Pawlak

Prezes Zarządu Witold Okoński składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od ponad dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.

Stowarzyszenie DAFA, dzięki współpracy z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL), ma możliwość przekazywania w formie publikacji technicznych wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie.

Witold Okoński podziękował wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

Na podst. materiałów DAFA – www.dafa.com.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment