Wentylacja połaci dachowych i ścian szkieletowych

PAROIZOLACJA – to przeważnie folia polietylenowa o grubości >0,15mm, folia aluminiowa zbrojona, jak również często specjalny papier budowlany obustronnie nasączony masą bitumiczną. Folie te stosuje się w budownictwie jako materiał chroniący termoizolację oraz konstrukcje ścian szkieletowych, dachów stromych i stropodachów przed szkodliwą penetracją i kondensacją pary wodnej. Montaż przeprowadza się od wewnętrznej strony przegrody (rys. 1, 2).

RYS. 1. Przekój poddasza użytkowego (pokrycie dachowe, termoizolacja, system folii, płyty g-k)
RYS. 1. Przekój poddasza użytkowego (pokrycie dachowe, termoizolacja, system folii, płyty g-k)

Paroizolację mocuje się do konstrukcji drewnianej (np. krokwi, legarów, słupków ściennych) przy pomocy zszywek o długości od 1 do 1,5 cm. Sąsiadujące ze sobą połacie folii powinny zachodzić na siebie tworząc zakład 10-15 cm. Oprócz użycia zszywek, krawędź folii należy połączyć z kolejnym arkuszem przy pomocy samoprzylepnej taśmy PCV.

Pamiętajmy o zachowaniu prawidłowych zasad wentylacji pomieszczeń, tak aby uniknąć nadmiernego nagromadzenia wilgoci wewnątrz naszego domu (rys. 4). Kratki i kanały wentylacyjne oraz wszelkie szczeliny wentylacyjne (np. pomiędzy termoizolacją, a poszyciem dachu i pomiędzy termoizolacją, a elewacją) powinny być drożne.

Rys.2
Rys.2

Montując boazerię, panele lub płyty gipsowo-kartonowe unikajmy mocowania ich bezpośrednio na folii paroizolacyjnej.

Zalecane jest użycie listew dystansowych (w przypadku płyt g-k funkcje listwy dystansowej pełni profil stalowy).

 

WIATROIZOLACJA – to przeważnie skomplikowana tkanina polietylenowa lub polipropylenowa, która pełni następujące funkcje:
– zabezpiecza termoizolację przed nadmierną infiltracją powietrza,
– oddaje na zewnątrz wilgoć gromadzącą się często w konstrukcji budynku (rys.3),
– chroni konstrukcję budynku przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz.

Rys. 3
Rys. 3

Tkanina wiatroizolacyjna składa się z włókien polietylenu tworzących strukturę szeregu blokujących się przegród. Pomiędzy przegrodami znajdują się tzw. mikro i makropory (szczeliny w kształcie lejka). Pozwalają one na przenikanie wilgoci w pożądanym kierunku. Przy prawidłowym montażu wilgoć wydostaje się na zewnątrz poprzez pory znajdujące się w strukturze tkaniny. Bardzo istotne zatem jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby nadruki na folii Pink Wrap (logotyp producenta, nazwa handlowa) skierowane były na zewnątrz budynku. Pamiętajmy, aby na poddaszu wiatroizolację Pink Wrap montować napisami skierowanymi w stronę poszycia dachu, z zachowaniem, minimum dwucentymetrowej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią, a odeskowaniem.

Rys. 4
Rys. 4

W trakcie rozwijania rolki, napiętą wiatroizolację należy przymocować do konstrukcji drewnianej budynku przy pomocy zszywek 1-1,5 cm lub gwoździ papowych. Zakład pomiędzy kolejnymi połaciami folii powinien wynosić od 10 do 30 cm. Zastosowanie odpowiednich stabilizatorów pozwala na zwiększenie odporności folii na procesy starzeniowe wywołane działaniem promieni UV. Dzięki temu wiatroizolacja może być poddana bezpośredniemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych nawet przez okres 12 miesięcy.

FOLIA OGÓLNOBUDOWLANA Green Wrap o grubości 0,15 mm, wykonana jest z tworzywa polietylenowego. Dzięki wysokiej jakości oraz odporności na proces starzenia spełnia najwyższe wymagania dotyczące paroizolacji. Montaż przeprowadza się od wewnętrznej strony przegrody, w analogiczny sposób jak w przypadku folii Yellow Wrap.

Odpowiednia grubość i wytrzymałość folii Green Wrap pozwala na zastosowanie jej również jako paroizolacji pod wylewki betonowe lub podłogi pływające.

Green Wrap wykorzystywana jest także jako bariera zabezpieczająca materiały budowlane, meble oraz elementy wykończeniowe przed zniszczeniem i zawilgoceniem podczas składowania lub prac remontowych.

Green Wrap, podobnie jak paroizolacja Yellow Wrap i wiatroizolacja Pink Wrap została uszlachetniona stabilizatorem UV, który zwiększa trwałość folii, pozwalając na zachowanie stałych własności fizyko-mechanicznych materiału przez wiele lat.

Źródło: WARSTWYDACHY i ŚCIANY

Udostępnij ten wpis

Post Comment