Zielony dach odwrócony

Dachy płaskie o odwróconym układzie warstw, tzw. dachy odwrócone, w zależności od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania mogą posiadać konstrukcję dachu pokrytego żwirem, dachu dla ruchu pieszych lub dachu z roślinnością. Dachy zielone (dachy z roślinnością) są najbardziej skomplikowane. Ich wykonanie wymaga użycia właściwych materiałów oraz starannego ich zastosowania. W odwróconym układzie warstw, gdzie izolacja termiczna znajduje się w stale wilgotnym i mokrym środowisku, właściwym rozwiązaniem będą specjalnie przeznaczone do tego typu konstrukcji płyty steinodur® UKD.

Płyty steinodur® UKD firmy Izoterm Sp. z o.o. Fot. Izoterm
Płyty steinodur® UKD firmy Izoterm Sp. z o.o. Fot. Izoterm

Płyty steinodur® UKD służą do izolacji dachów płaskich o odwróconym układzie warstw, tzw. dachów odwróconych. Produkowane są one z twardej pianki polistyrenowej. Specjalna technologia spieniania w odpowiednich formach zapewnia stopień spójności płyt oraz całkowicie zabezpiecza przed wilgocią. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom fizyko-mechanicznym płyty steinodur® UKD są specjalnie przeznaczone do izolacji przegród budowlanych znajdujących się w środowisku wilgotnym. W dachach odwróconych bowiem izolacja termiczna umiejscawiana jest nad warstwą wodochronną, uszczelniającą dach. A więc w tym przypadku znajduje się ciągle w wilgotnym i mokrym środowisku.

Wśród najważniejszych zalet dachów odwróconych należy wymienić:

– ochronę wodoszczelnego pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi, niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi, dużymi wahaniami temperatury itp.;
– podnoszenie wartości użytkowych i estetycznych budynku;
– tworzenie dogodnych warunków rekreacji i wypoczynku dla lokatorów szczególnie w dużych zurbanizowanych osiedlach.

Dachy odwrócone w zależności od ich przeznaczeniu i sposobu użytkowania mogą posiadać konstrukcję:

– dachu pokrytego żwirem;
– dachu dla ruchu pieszych;
– dachu z roślinnością.

Spośród powyższych rozwiązań pierwsze dwa są bardzo proste i powszechnie znane wśród architektów. Dachy z roślinnością są bardziej skomplikowane. Ich wykonanie wymaga użycia właściwych materiałów budowlanych oraz starannego ich zastosowania. Gwarancją prawidłowego ułożenia zielonego dachu jest stosowanie znanych i sprawdzonych już w praktyce systemów izolacyjnych. Zalecanym przez autora jest system niemieckiej firmy Zin-Co. Rysunek przedstawia prawidłowy układ warstw zielonego dachu z termiczną warstwą izolacyjną.

Najistotniejsze warunki prawidłowej konstrukcji dachu zielonego to:
1. Bezpośrednio na płytach izolacyjnych nie powinna zalegać woda. Zaleca się stosować konstrukcję dachu ze spadkiem.
2. Zastosowanie odpowiedniego i niezawodnego drenażu (np. Floradrain lub Floratec) zapewniającego stały poziom wilgoci w warstwie wegetacyjnej, odpływ nadmiaru wody oraz wyrównywanie ciśnienia pary wodnej w strukturze dachu.
3. W przypadku intensywnej roślinności zaleca się ułożenie na izolacji wodochronnej odpowiedniej folii zabezpieczającej przed przerastaniem korzeni.

Opracował: mgr Jerzy Graczyk


Dane techniczne płyty steinodur® UKD:

wymiar: 1250 × 600 mm
grubość: 50-180 mm
masa właściwa: > 32 kg/m³
współczynnik przewodności ciepła: λ : 0,035 W/mK
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: 0,200 N/mm²
zmiana wymiarów liniowych w temp. +70°C: < 0,3%
klasyfikacja ogniowa: materiał samogasnący

Roślinność:
Warstwa wegetacyjna
Włóknina filtracyjna
Płyta izolacyjna steinodur UKD
Folia ochronna na przerastanie korzeni
Hydroizolacja
Strop

Izoterm Sp. z o.o. z Cząstkowa Mazowieckiego k. Warszawy


 

Tekst: mgr Jerzy Graczyk, źródło: WARSTWY 1/99, lead: Redakcja

Udostępnij ten wpis

Post Comment