Zmiany w Warunkach Technicznych – jak budować od 1 stycznia 2017?

Z początkiem nowego roku wchodzi w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących minimalnych wartości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynków, których pozwolenie na budowę będzie złożone po 1 stycznia 2017 roku. To bardzo ważna wiadomość dla projektantów, inwestorów i wykonawców.

Stopniowe zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzane są już od 2014 roku. Jest to konsekwencja wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dostosowanie warunków technicznych do tej dyrektywy pociąga za sobą zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności termicznej przegród. W związku z tym w perspektywie kilku najbliższych lat zaobserwujemy znaczne zmiany w wysokości współczynnika przenikania ciepła U.

– Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 1 stycznia 2017 r. wymuszą na nas budowanie cieplejszych domów, bowiem zaostrzą wymagania dotyczące granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/m2∙K] – informuje Renata Ciszewska – Kierownik Laboratorium firmy Styropmin.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]
od 2014 r. od 2017 r. od 2021 r.
Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16C 0,25 0,23 0,20
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16C 0,20 0,18 0,15

Tab. 1. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla wybranych przegród zewnętrznych wg WT.

Dla inwestorów i wykonawców oznacza to konieczność wyboru odpowiednich materiałów budowlanych – warstwa styropianu musi być grubsza lub o lepszych właściwościach. Celem zmian jest zmniejszanie zapotrzebowania budynków na ciepło.

Rodzaj styropianu λD[W/(m∙K)] Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] od 2014 r. Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] od 2017 r. Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] od 2021 r.
0,25 0,23 0,20
λD = 0,045 18 cm 20 cm 23 cm
λD = 0,040 16 cm 18 cm 20 cm
λD = 0,033 13 cm 15 cm 17 cm
λD = 0,030 12 cm 13 cm 15 cm

Tab. 2. Minimalna grubość styropianu jaką należy użyć, aby spełnić wymagania U dla ścian zewnętrznych.

Jak widać w załączonej tabeli w przypadku styropianów fasadowych λ przyjmuje najczęściej wartości od 0,045 do 0,030 [W/(m∙K)]. Warto zwrócić uwagę, że styropian o grubości 15 cm i współczynniku lambda 0,045 będzie gorszym izolatorem niż styropian o mniejszej grubości np. 12 cm, ale zdecydowanie lepszym współczynniku lambda 0,030. Pamiętajmy o tym, aby ocieplając budynek myśleć przyszłościowo i wybrać styropian, który zabezpieczy nasz dom na wiele lat bowiem jest to inwestycja, która szybko się zwróci.

styropmin_styropian_pasywny-mCo ważne, należy wybierać styropiany, których jakość potwierdzona jest przez niezależne jednostki badawcze – na przykład Instytut Techniki Budowlanej, który wydaje Rekomendacje Techniczne i Jakości dla wyrobów, przebadanych z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz krajowych przepisów budowlanych. Jest to potwierdzenie, że wyrób spełnia deklarowane przez producenta parametry.

 

 


Firma Styropmin od ponad 20 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą płyt styropianowych i spadków dachowych wykorzystywanych w różnych gałęziach i sektorach budownictwa. Styropiany fasadowe Styropmin posiadają niezależną Rekomendację Techniczną i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej – zostały one przebadane przez ITB z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz krajowych przepisów budowlanych. Jest to gwarancja wysokiej jakości produktu i potwierdzenie wszystkich deklarowanych przez producenta parametrów. Produkcja z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego i wykwalifikowanych pracowników, odbywa się w centralnej fabryce firmy w Łochowie oraz od 2016 roku w fabryce w Oświęcimiu.

Więcej informacji: www.styropmin.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment