Prosument: Dofinansowanie na budowę własnej minielektrowni

ogniwa fotowoltaiczne_webEnergia elektryczna uzyskiwana dzięki instalacjom fotowoltaicznym zapewnia nawet do 60% oszczędności na rachunkach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) ogłosił konkurs, którego laureaci otrzymają atrakcyjną linię dofinansowań na budowę przydomowych elektrowni słonecznych.

 

Przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory solarne to jeden ze sposobów na zwiększenie wartości inwestycji. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego oraz znacznie obniża koszty eksploatacji budynku. Aby oszczędzać i produkować energię elektryczną, wystarczy wolny od barier architektonicznych dach lub niezagospodarowany grunt.

 

Ze względu na wysoki koszt inwestycji, rozwiązania polegające na otrzymywaniu energii ze źródeł odnawialnych nie są popularne w Polsce. W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął pracę nad programem PROSUMENT. Głównym jego celem jest ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie budowy mikroelektrowni wykorzystujących OZE. Beneficjentem dofinansowań mają być także wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Szymon Walkowski, Menedżer ds. Produktów w Grupie GPEC
Szymon Walkowski, Menedżer ds. Produktów w Grupie GPEC

Wybudowanie własnej instalacji fotowoltaicznej może kosztować wspólnotę nawet 220 tys. zł. Naszym klientom, którzy wraz z Grupą GPEC chcą wybudować instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, doradzamy udział w programie „PROSUMENT”. Dzięki niemu można wybudować ekologiczną elektrownię bez konieczności inwestowania dużych nakładów finansowych – mówi Szymon Walkowski, Menedżer ds. Produktów w Grupie GPEC, ekspert w dziedzinie energii elektrycznej.

 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki wraz z bezzwrotną dotacją o łącznej  wysokości do 100% kosztów przedsięwzięcia. Wysokość samej dotacji może wynosić – w zależności od inwestycji  nawet do 40% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że wspólnoty oraz spółdzielnie chcące wybudować własną elektrownię elektryczną, mogą liczyć nawet na 450 tys. zł dofinansowania. Wysokość dofinansowania zależy m.in. od ilości aktualnie posiadanych odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej.


Zobacz: Panele fotowoltaiczne oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energii elektrycznej – www.prosolare.eu

ogniwa fotowoltaiczne1-webW tegorocznej edycji z programu PROSUMENT korzystać mogą mieszkańcy województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Na Pomorzu nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do końca roku 2015 lub do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru. Zgłoszenie konkursowe należy przesyłać na adres WFOŚiGW w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami. Wzory dokumentów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie WFOŚiGW

http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,97,Prosument_dla_Pomorza__Zakup_i_montaz_mikroinstalacji_odnawialnych_

zrodel_energii_edycja_2014_2015


Zobacz również: Dofinansowania dla systemów fotowoltaicznych – ProSolare
Więcej na temat:  Montaż i serwis elektrowni i paneli fotowoltaicznych

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment