Izolacja kanałów i urządzeń wentylacyjnych – niepalna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Ograniczenie potencjalnych strat ciepła, utrzymanie temperatury przesyłanego powietrza na wyznaczonych w projekcie poziomach, ochrona stalowych przewodów przed korozją oraz zapewnienie użytkownikom komfortu akustycznego – to główne zadania, jakie stoją przed izolacją techniczną kanałów i urządzeń wentylacyjnych. Samoprzylepna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix to rozwiązanie, które nie tylko spełnia powyższe funkcje w sposób kompleksowy, ale gwarantuje przy tym szybki oraz bezproblemowy montaż.

Fot. Paroc
Fot. Paroc

Kompleksowe korzyści

Niepalna mata z wełny kamiennej PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix nadaje się do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej okrągłych lub prostokątnych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także niskotemperaturowych kotłów, zbiorników oraz innych powierzchni cylindrycznych. Produkt posiada klasę reakcji na ogień A2-s1,d0 odpowiadającą klasyfikacji „wyrób niepalny”, dzięki czemu spełnia wymagania stawiane w przepisach ochrony przeciwpożarowej dla izolacji technicznych systemów HVAC. Niski współczynnik przewodności cieplnej (λ = 0,038 W/mK) ułatwia ograniczanie i kontrolowanie potencjalnych strat ciepła, a zastosowana folia aluminiowa zabezpiecza przed wykraplaniem się wilgoci na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni kanałów, zapobiegając tym samym powstawaniu korozji. Mata charakteryzuje się ponadto wysokimi parametrami dźwiękochłonnymi i dźwiękoizolacyjnymi, dzięki czemu skutecznie tłumi hałasy generowane przez działającą instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną i zapewnia wysoki komfort akustyczny wewnątrz pomieszczeń.

Niepalna mata z wełny kamiennej PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix - do izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kotłów niskotemperaturowych, zbiorników i innych powierzchni cylindrycznych. Fot. Paroc
Niepalna mata z wełny kamiennej PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix – do izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kotłów niskotemperaturowych, zbiorników i innych powierzchni cylindrycznych. Fot. Paroc

Szybki i prosty montaż

Aby izolacja kanałów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych spełniała swoją rolę w sposób sprawny i efektywny, musi charakteryzować się odpowiednią grubością oraz – co równie ważne – powinna zostać wykonana z maksymalną dokładnością. Z myślą o wygodzie instalatorów, mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix wyposażona została w warstwę samoprzylepną, dzięki której można ją przyklejać do izolowanych powierzchni w szybki i łatwy sposób. Brak konieczności wykorzystania łączników mechanicznych znacząco redukuje ryzyko powstania mostków termicznych, co umożliwia uzyskanie założonych w projekcie temperatur zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz izolowanych elementów.

Rada eksperta:

Przed montażem maty, izolowaną powierzchnię należy osuszyć oraz usunąć z niej tłuszcz i kurz. Kolejne odcinki maty docinamy na długość nieco dłuższą od obwodu zewnętrznego kanału lub rurociągu, a przed przyklejeniem jej do przewodu wycinamy w niej ewentualne otwory na armaturę i rozgałęzienia. Właściwy montaż rozpoczynamy poprzez usunięcie kawałka folii zabezpieczającej klej i nałożenie maty folią aluminiową na zewnątrz. Matę dokładnie dociskamy, a następnie usuwamy kolejne odcinki folii zabezpieczającej i izolujemy pozostałą powierzchnię kanału w analogiczny sposób. Po całkowitym przyklejeniu maty na kanał, jej końcówki (zarówno na długości, jaki i szerokości), zabezpieczamy dodatkowo samoprzylepną taśmą aluminiową. W miejscach, gdzie występują naprężenia izolacji, np. w przypadku izolowania kanałów okrągłych o średnicy powyżej 200 mm lub wykonywania izolacji w warunkach podwyższonej wilgotności, należy bezwzględnie użyć dodatkowych opasek ściskających izolację – można wykorzystać do tego taśmę aluminiową lub opaskę plastikową. Montując je, powinniśmy uważać, aby nie zacisnąć ich zbyt mocno i nie przerwać powłoki z folii aluminiowej. W przypadku izolowania instalacji napowietrznych, warstwę PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix należy zabezpieczyć dodatkowym płaszczem z blachy lub odpowiedniej folii. Zaleca się, aby wszelkie materiały dodatkowe użyte do montażu izolacji posiadały odpowiednie dopuszczenia do stosowania na rynku, a sposób ich montażu był zgodny z wytycznymi producenta.

Robert Kotwas
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Technicznych Paroc Polska

Właściwości techniczne

Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013
Deklarowana Przewodność Cieplna w 10 °C, λ10: 0,038 W/mK
Deklarowana Przewodność Cieplna w 50 °C, λ50: 0,047 W/mK
Klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0
Opór dyfuzyjny pary wodnej: MV2
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS, Wp: ≤ 1 kg/m²
Zawartość jonów chlorków, Cl-: < 10 ppm

Dostępne wymiary
Grubość:
20-50 mm w standardzie, inne grubości na zamówienie
Długość: 2500-10000 mm
Szerokość: 500 lub 1000 mm

Udostępnij ten wpis

Post Comment