Ocieplenia na dziesięciolecia – nowa instrukcja SSO o eksploatacji systemów ETICS

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) opublikowało nowe, trzecie wydanie „Instrukcji eksploatacji ETICS”. Publikację przygotowali specjaliści z Komisji Technicznej Stowarzyszenia. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że właściwe użytkowanie pozwala zachować ocieploną elewację w należytym stanie technicznym i estetycznym przez dziesiątki lat.  

Fot. SSO
Fot. SSO

Najnowsza wersja „Instrukcji eksploatacji ETICS”, podobnie jak dwie poprzednie, adresowana jest w szczególności do inwestorów i administratorów nieruchomości, na których zastosowano systemy ETICS, niezależnie od wielkości tych obiektów. Od czujności i odpowiedzialności właścicieli i zarządców zależy stan ocieplonych elewacji. W naszej ocenie propagowanie wiedzy o kompleksowym podejściu do inwestycji ociepleniowych, z uwzględnieniem etapu ich eksploatacji, jest niezbędne do osiągnięcia tego, na czym zależy pewnie wszystkim, czyli trwałości zastosowanego ocieplenia. Nic nie jest wieczne, jeżeli nie dba się o to w odpowiedni sposób – mówi Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Dariusz Matysik z Komisji Technicznej SSO podkreśla, że publikacja omawia nie tylko zagadnienia formalne związane z użytkowaniem i koniecznością utrzymywaniem obiektów w należytym stanie technicznych, które to wynikają wprost z przepisów prawa. – W „Instrukcji” kładziemy nacisk przede wszystkim na potrzebę przeprowadzania okresowych przeglądów elewacji. Podpowiadamy, na co należy w ich trakcie zwrócić uwagę, jak rozpoznawać ewentualne nieprawidłowości i oceniać przyczyny ich powstania, a także w jaki sposób powinno się dokonywać napraw w przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń. Posługując się naszą instrukcją, nie sposób pominąć żadnego z elementów, który powinien zostać podany ocenie – zapewnia ekspert Stowarzyszenia.

Oprócz wykazu czynności, które standardowo należy wykonać podczas każdego przeglądu systemu ocieplenia, oraz wskazówek dotyczących jego konserwacji „Instrukcja eksploatacji ETICS” zawiera wzór protokołu okresowej kontroli ocieplonej elewacji. Instrukcja zaleca przechowywanie protokołów przeglądów w książce obiektu budowlanego. Specjaliści SSO zaznaczają, że – dla bezpieczeństwa inwestycji – kontrole, jak też dokumentację techniczną nieruchomości warto prowadzić również w przypadku domów jednorodzinnych, mimo że przepisy tego nie wymagają.

Dariusz Matysik przypomina, że w 2015 roku ukazały się zaktualizowane „Wytyczne wykonawstwa ETICS”, kierowane głównie do projektantów, wykonawców oraz osób sprawujących nadzór nad realizacją prac związanych z wbudowanie systemów ETICS. – Zwróciliśmy w nich szczególną uwagę na znaczenie prawidłowego przebiegu prac, począwszy od zaprojektowania ocieplenia, uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji i doboru tylko kompletnych, systemowych zestawów materiałów. Dokładnie opisaliśmy poszczególne etapy wykonania ocieplenia i podkreśliliśmy rolę właściwej kontroli w trakcie robót. W najnowszej publikacji chcemy podkreślić, że właściciele i zarządcy są równoprawnymi uczestnikami tego procesu i że nie kończy się on wraz z odbiorem inwestycji. Dobry gospodarz regularnie kontroluje ocieplenie, zleca jego konserwację i niezbędne naprawy. Jego postawa jest więc kluczowa dla zapewnienia długowieczności zainstalowanego na elewacji systemu ociepleń – wskazuje ekspert SSO.

Premiera nowego opracowania technicznego autorstwa SSO odbyła się 12 maja 2016 roku podczas III Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanego przez Stowarzyszenie dorocznego spotkania polskiej branży ociepleń. „Instrukcja eksploatacji złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS – wydanie 03/2016jest udostępniona na stronie internetowej Stowarzyszenia Systemyocieplen.pl w zakładce „Do pobrania”.

Najnowsza instrukcja eksploatacji ETICS i jej autorzy. Fot. SSO
Najnowsza instrukcja eksploatacji ETICS i jej autorzy. Fot. SSO

Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

Więcej informacji:

Systemyocieplen.pl, Twitter.com/SSO_ocieplenia, Konferencjaetics.com.pl, YouTube.com/SSO.

Udostępnij ten wpis

Post Comment