Poradnik projektanta instalacji HVAC. Oceniamy dźwiękochłonność izolacji akustycznych

Elementy systemów transportujących ciepłe lub zimne powietrze mogą generować hałas, który w dłuższej perspektywie obniża komfort osób wewnątrz pomieszczeń. Dlaczego projektanci i inżynierowie odpowiadający za instalacje HVAC nie mogą ograniczać się jedynie do współczynnika dźwiękochłonności?

Izolacja akustyczna wewnątrz kanału wentylacyjnego. Fot. Paroc
Izolacja akustyczna wewnątrz kanału wentylacyjnego. Fot. Paroc

Dźwiękochłonność wyrobów izolacyjnych określa pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku αw. Parametr ten przyjmuje wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowite odbicie dźwięku, a 1 – pełne pochłonięcie fali akustycznej przez materiał izolacyjny. W celu usystematyzowania produktów dźwiękochłonnych, norma PN-EN ISO 11654:1999 określa klasy pochłaniania dźwięku, przypisywane wyrobom izolacyjnym na podstawie zmierzonego wskaźnika pochłaniania dźwięku:

 • Klasa A – 1,00 ; 0,95 ; 0,90
 • Klasa B – 0,85 ; 0,80
 • Klasa C – 0,75 ; 0,70 ; 0,65 ; 0,60
 • Klasa D – 0,55 ; 0,50 ; 0,45 ; 0,40 ; 0,35 ; 0,30
 • Klasa E – 0,25 ; 0,20 ; 0,15
 • Wyroby nieklasyfikowane – 0,10 i mniej

Jak podkreślają eksperci, analizę parametrów akustycznych wyrobów izolacyjnych najlepiej zacząć jednak od wglądu w raport z badania w laboratorium akustycznym. Może się bowiem zdarzyć tak, że szukając optymalnego produktu, porównywać będziemy materiały o identycznym wskaźniku pochłaniania, a co za tym idzie – o tej samej klasie pochłaniania dźwięku

Fot. Paroc
Fot. Paroc

W takiej sytuacji nie można zakładać, że mamy do czynienia z zamiennymi wyrobami. Po głębszej analizie okazać się może, że każdy z materiałów posiada odmienną charakterystykę tłumienia, czyli tłumi inne częstotliwości – wyjaśnia Robert Kotwas, ekspert firmy Paroc. – Jest to nie do wychwycenia, jeśli posługujemy się wyłącznie klasą pochłaniania dźwięku – dodaje.

Wyznacznik kształtu

Dodatkowych wskazówek informujących o charakterystyce tłumienia warto poszukać w opisie wyrobu za pomocą wyznacznika kształtu, który sugeruje, w jakich częstotliwościach jest on najefektywniejszy. Parametry podawane za pomocą wyznacznika kształtu mają jednak charakter czysto informacyjny, podobnie jak w przypadku wskaźnika pochłaniania dźwięku αw. Obydwa parametry używane są głównie w celach marketingowych oraz do określania ogólnych wymagań i określania właściwości dźwiękochłonnych wyrobów stosowanych w miejscach niewymagających obliczeń akustycznych.

W przypadku elementów i miejsc systemów HVAC wymagających obliczeń akustycznych, niezbędna staje się wiedza o pełnej charakterystyce współczynnika pochłaniania dźwięku αs.

Jak bardzo potrafią różnić się między sobą produkty izolacyjne o tej samej klasie pochłaniania dźwięku, pokazuje rysunek 3. Porównywane produkty charakteryzują się klasą pochłaniania C. Po przeanalizowaniu wskaźników pochłaniania okazuje się jednak, że płyta izolacyjna o grubości 30 mm posiada wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,65 i wyznacznik kształtu MH, co oznacza, że najefektywniej pracuje w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Płyta o grubości 50 mm posiada natomiast wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,60 i wyznacznik kształtu LM, co z kolei oznacza, że najefektywniej pracuje w zakresie niskich i średnich częstotliwości.

Rysunek. 1.: Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 z pokryciem G9 o grubościach 30 mm i 50 mm.

Rysunek. 1. Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 z pokryciem G9 o

Rola pokrycia w izolacjach akustycznych

Na parametry akustyczne izolacji wpływa również sposób wykończenia powierzchni zewnętrznej wyrobu. Jak duży jest wpływ rodzaju pokrycia zewnętrznego płyty izolacyjnej, pokazuje rysunek 4. Widzimy na nim płyty izolacyjne o grubości 50 mm każda, z pokryciem z welonu szklanego (N) oraz z płótna (G).

Z wykresu wyraźnie widać, że pokrycie G9 posiada wyraźnie lepszą charakterystykę. Wynika to z niższej gęstości zastosowanego płótna, która powoduje, że fala akustyczna lepiej wnika w głąb materiału włóknistego i ulega wytłumieniu. W efekcie mniejsza część energii akustycznej ulega odbiciu.

Rysunek 2.: Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 N3 gr. 50 mm, PAROC InVent 80 G9 gr. 50 mm i PAROC InVent G2 gr. 50 mm.

Rysunek 2. Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 N3 gr. 50 mm, PAR


Izolacja akustyczna wewnątrz kanałów wentylacyjnych

Płyta izolacyjna PAROC InVent G2. Fot. PAROC
Płyta izolacyjna PAROC InVent G2. Fot. PAROC

W sytuacjach, gdy konieczne jest ograniczenie przenoszenia hałasu przez strumień powietrza, a z różnych względów niemożliwe bądź utrudnione jest wykorzystanie tłumików akustycznych, zaleca się użycie izolacji z wełny kamiennej wewnątrz kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W przypadku tego typu zastosowań bardzo istotny jest dobór rozwiązań o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Płyty z serii PAROC InVent nadają się do stosowania jako:

 • izolacja akustyczna wewnątrz kanałów wentylacyjnych,
 • wypełnienie kulis szczelinowych tłumików akustycznych,
 • izolacja dźwiękochłonna skrzynek rozprężnych,
 • izolacja dźwiękochłonna w centralach wentylacyjnych,
 • izolacja akustyczna ścian maszynowni i szachtów instalacyjnych.

Udostępnij ten wpis

Post Comment