Kategoria: Forum szkół

Budynek Wydziału Budownictwa W bieżącym roku akademickim Uczelnia obchodzi jubileusz 60-lecia powstania. Jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym powstała w październiku 1949 roku.…