Kategoria: Izolacje przeciwpożarowe

Stanowisko PSPS wobec nowych wytycznych SITP dot. projektowania ociepleń

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zgłasza zastrzeżenia do wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Wytycznych projektowania: Ocieplenia Elewacji Budynków z uwagi na Bezpieczeństwo Pożarowe – SITP WP-03:2018”, które miały swoją premierę podczas Targów BUDMA 2019 w Poznaniu. PSPS zwraca uwagę, że opracowując wytyczne ocieplania budynków, skierowane do projektantów, producentów i wykonawców systemów ociepleń, zaniechano konsultacji eksperckich z organizacjami…

Jak zabezpieczać przed ogniem konstrukcje stalowe budynków?

W warunkach pożaru, niezabezpieczone stalowe konstrukcje nośne w przeciągu 15-40 minut tracą połowę wytrzymałości strukturalnej. Tymczasem minimalne wymagania odporności ogniowej dla tego typu konstrukcji wynoszą 30-150 minut. Aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa pożarowego na poziomie projektu, niezbędny jest dobór izolacji o odpowiednich właściwościach ogniowych i grubości. Co należy uwzględnić, projektując izolacje konstrukcji profili stalowych?  …

Bezpieczeństwo pożarowe dachów – publikacja techniczna DAFA

Zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów, Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania praktycznego poradnika określającego jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. W tym celu powołano w Stowarzyszeniu Grupę Merytoryczną PPOŻ., skupiającą ekspertów – praktyków reprezentujących…

Izolacja kanałów i urządzeń wentylacyjnych – niepalna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Ograniczenie potencjalnych strat ciepła, utrzymanie temperatury przesyłanego powietrza na wyznaczonych w projekcie poziomach, ochrona stalowych przewodów przed korozją oraz zapewnienie użytkownikom komfortu akustycznego – to główne zadania, jakie stoją przed izolacją techniczną kanałów i urządzeń wentylacyjnych. Samoprzylepna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix to rozwiązanie, które nie tylko spełnia powyższe funkcje w sposób kompleksowy,…

Izolacja akustyczna i ogniochronna wewnątrz szachtów instalacyjnych i pomieszczeń maszynowni – wymagania, projektowanie, rozwiązania

Standard akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe to jedne z najistotniejszych czynników leżących u podstaw nowoczesnego projektowania obiektów. Hałas, rozumiany jako niechciane dźwięki obniżające komfort użytkowania danego budynku, potrafi nastręczyć architektom niemałego bólu głowy. Na niepożądane zjawisko często składa się kilka lub nawet kilkanaście osobnych czynników. Zwłaszcza w przypadku większych obiektów, w których mieszczą się zarówno silne…

Fot. Paroc Nowoczesne budownictwo poznajemy nie tylko po śmiałych projektach architektonicznych, ale też po tym, czego nie widać gołym okiem: po rozwijających się technologiach instalacyjnych. „Wszędobylskie” systemy HVAC – od rurociągów ciepłej i zimnej wody, aż po kanały klimatyzacyjne, wentylacyjne i oddymiające – pełnią dziś wiele kluczowych dla budynku funkcji. Istotna kwestia, jaka łączy wszystkie…

Innowacyjne PAPY zgrzewalne

Wobec ciągle rosnących wymagań, jakie stawiane są w budownictwie w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, IZOLMAT Gdańsk wzbogacił swoją ofertę produkcyjną o specjalne papy asfaltowe zgrzewalne o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Papy asfaltowe zgrzewalne wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS oraz IZOLMAT PLAN ventimax® Top produkowane są z zastosowaniem specjalnego komponentu grafitowego, dzięki…

Lekki i bezpieczny dach z płytami EcoTherm TOPLINE XR

Termoizolacyjne płyty EcoTherm ze sztywnej pianki PIR to materiał o rewelacyjnych właściwościach cieplnych (λ=0,023 W/(mK)), a ponadto bezpieczny, lekki i trwały. Przekonało się o tym wielu fachowców w Stanach Zjednoczonych, gdzie udział w rynku w zastosowaniu materiału PIR wynosi ponad 60%, a teraz mają szanse przekonać się o tym także nasi fachowcy, o czym świadczy…

System PAROC FireSAFE – ochrona ogniowa konstrukcji stalowych

Firma Paroc Polska wprowadziła w 2009 r. do swojej oferty nowy produkt o nazwie PAROC FPS 17. Jest to niepalna płyta z wełny kamiennej Paroc, przeznaczona do ochrony ogniowej konstrukcji stalowych. System ogniochronny o nazwie PAROC FireSAFE został opracowany przez Grupę Paroc. Oparty on jest na zastosowaniu niepalnej płyty PAROC FPS 17. System charakteryzuje się…

Papy hamujące rozprzestrzenianie się ognia – nowości Izolmatu

Nowości w ofercie produkcyjnej Izolmatu PAPY ZGRZEWALNE O WŁAŚCIWOŚCIACH HAMUJĄCYCH ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNIA IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS i IZOLMAT PLAN ventimax® Top to papy asfaltowe zgrzewalne wierzchniego krycia ze specjalnym komponentem grafitowym maksymalnie utrudniającym zapalenie. W razie pożaru cząsteczki komponentu zwiększają ok.300-krotnie swoją objętość i tworzą niepalną zeskorupiałą powłokę, hamując zdecydowanie rozwój…