Edukacja zawodowa: Nowy program grantowy FUNDACJI VELUX

FUNDACJE VELUX zdecydowały się na wsparcie edukacji zawodowej w Polsce poprzez nowy program grantowy. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy, mogą składać wnioski do Fundacji w trybie ciągłym. Program przewidziany jest na lata 2018-2028. Jest on odpowiedzią Fundacji na potrzeby związane z efektywną edukacją zawodową młodzieży dostosowaną do rynku pracy.

Uczniowie podczas praktyki zawodowej. Fot. Shutterstock
Uczniowie podczas praktyki zawodowej. Fot. Shutterstock

Głównym celem nowego programu FUNDACJI VELUX, jest wspieranie rozwoju edukacji zawodowej oraz szkoleń dla młodych ludzi, i tym samym ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

FUNDACJE VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) powołane do działania w latach 70. i 80. przez inż. Villuma Kanna Rasmussena – założyciela firmy VELUX, przyznają granty w dziedzinie nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury, zarówno w Danii jak i poza jej granicami. Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce, a wartość dotychczas przyznanych w naszym kraju środków to 107 mln zł. Średnia wysokość przyznanego grantu to 3,5 mln zł. Ostatnio Fundacje koncentrowały się głównie na wsparciu projektów związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie. Od 2018 roku szanse na otrzymanie grantu mają również projekty dotyczące rozwoju edukacji zawodowej młodzieży.

Nabór na granty już trwa. Jak możemy przeczytać na stronie Fundacji – priorytetowo traktowane są długoterminowe inwestycje w projekty, dzięki którym istnieje możliwość zmian systemowych. Zdefiniowane obszary wsparcia to – po pierwsze, projekty w zakresie mobilności przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, menedżerów i innych osób decydujących o programach i zakresach programów edukacyjnych oraz o kierunkach ich rozwoju. Zwiększenie stopnia mobilności ma się odbywać dzięki współpracy i stypendiom, programom wymiany oraz dzieleniu się nowymi metodami i treściami. Dla Fundacji ważne są także projekty koncentrujące się na najważniejszych dla branż platformach, postrzeganych jako kluczowe i niezwykle ważne dla ustawicznego doskonalenia systemu edukacyjnego. Obecnie za takie uważa się: szkolenie zawodowe na poziomie eksperckim (nazywane również „zawodowym doktoratem”), umiejętności miękkie, szkolenie poprzez pracę, a także uznawanie zdobytych wcześniej kwalifikacji. Trzeci obszar wsparcia to rozwój inicjatywy i-VET, będącej zorientowanym na potrzeby społeczne działaniem koncentrującym się na konkretnych, zagrożonych podwyższonym poziomem ryzyka grupach i/lub obszarach geograficznych, które będą korzystaćz programów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Szczegóły znajdują się na stronie https://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad

– mówi Jens-Joergen Pedersen - dyrektor programu w FUNDACJI VELUX.

Zależy nam na zwiększeniu liczby młodych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi, pożądanymi na rynku pracy, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Jednocześnie zauważamy, że konieczne jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Wynika to choćby z coraz częściej zgłaszanych przez firmy potrzeb na wykwalifikowany personel. Coraz częściej społeczeństwo dostrzega w zawodach rzemieślniczych szansę na rozwój i zaistnienie na rynku pracy

– mówi Jens-Joergen Pedersen – dyrektor programu w FUNDACJI VELUX.

Pierwszym podmiotem dofinansowanym w Polsce przez FUNDACJĘ VELUX w ramach nowego programu jest Fundacja ATUT założona przy Teatrze Kamienica przez znanego aktora i propagatora kultury, Emiliana Kamińskiego. Otrzymała ona grant na uruchomienie szkoły rzemiosła i sztuki teatralnej – projekt jest obecnie w fazie przygotowania.

– mówi Emilian Kamiński, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Kamienica.

Talent to jest dar, a rzemiosło to coś, co możemy wypracować. Odkąd pamiętam moim marzeniem było stworzenie miejsca, w którym poprzez pracę i zaangażowanie, młodzi ludzie uczyliby się dobrze wykonywać swój zawód. Sam jestem rzemieślnikiem, ze starej szkoły aktorskiej, dlatego zależy mi, aby przekazywać kolejnym pokoleniom nauki moich majstrów

– mówi Emilian Kamiński, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Kamienica.

Wyzwania szkolnictwa zawodowego w Polsce – warto działać

Nowy program FUNDACJI VELUX może pomóc w poprawie sytuacji w Polsce, gdzie, jak pokazują badania, szkolnictwo zawodowe od lat boryka się z licznymi wyzwaniami.

– zauważa Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Szkolnictwo zawodowe to bardzo ważny element zarówno systemu edukacji, jak i sprawnie funkcjonującej gospodarki. Brak wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników stanowi jedną z przeszkód szybszego rozwoju gospodarczego w wielu państwach, w tym również w Polsce, gdzie dostępność wykwalifikowanych pracowników jest ważnym czynnikiem decyzyjnym dla inwestorów

– zauważa Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Według danych GUS, w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowały w naszym kraju 3 568 zasadnicze szkoły zawodowe i technika, w których kształciło się w sumie 672 tys. uczniów. Jak czytamy w raporcie WEI (Warsaw Enterprise Institute) „Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki” – w Polsce liczba szkół zawodowych, tak jak i ich uczniów, drastycznie spadła w porównaniu nie tylko do stanu sprzed dekady czy dwóch, ale nawet sprzed kilku lat. Natomiast od 2014 roku można zaobserwować nieznaczne odwrócenie tego trendu. Zmiany na rynku pracy, wywołane nadpodażą absolwentów szkół wyższych, zaczęły powoli wpływać na postawy uczniów.

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment