VII Konferencja ETICS: Rola ociepleń dla neutralności klimatycznej i ekologicznej gospodarki – 9-10 września

W dniach 9-10 września 2021 roku w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się Międzynarodowa Konferencja ETICS. To już siódma edycja tego największego spotkania branży ocipleniowej w Polsce, organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). W tym roku jego wiodącym tematem będzie rola ociepleń na drodze do neutralności klimatycznej i ekologicznej gospodarki, do których dąży Unia Europejska.

banner_konferencja_poziom

Jak podkreśla dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, po 11 grudnia 2019 roku nową strategię wzrostu gospodarczego w krajach UE może wyznaczyć Europejski Zielony Ład. Jego celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. – Co ważne, założenia Europejskiego Zielonego Ładu oddzielają wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów naturalnych. Trudno zatem wyobrazić sobie skuteczne przestawienie gospodarek i społeczeństw krajów unijnych na nowe tory bez udziału branży ociepleniowej – wskazuje prezes Michalak. Dodaje także, że jest to debata na temat najważniejszego zadania, jakie stoi przed naszym pokoleniem. Wykłady poruszać będą także inne, aktualne dla branży ociepleń kwestie, takie jak bezpieczeństwo pożarowe elewacji, dialog z nadzorem budowlanym czy zagadnienia związane z trwałością systemów ETICS.

VII Międzynarodowa Konferencja ETICS – tematy

Podczas tegorocznej konferencji firmowanej przez SSO podjęte zostaną następujące tematy:

  • Europejski Zielony Ład
  • zrównoważony rozwój a ewolucja europejskich zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
  • charakterystyki środowiskowe ETICS
  • bezpieczeństwo pożarowe nowoczesnych elewacji
  • badania rozprzestrzeniania ognia w dużej skali
  • projekt zrównoważonego domu w klimacie zwrotnikowym suchym
  • odporność ETICS na wzrost glonów jako cecha ich trwałości
  • wykorzystanie materiałów rozbiórkowych/odpadowych, recykling
  • przyszłość Construction Products Regulation
  • nadzór rynku budowlanego w 2019 roku

Bieżące informacje dotyczące VII Międzynarodowej Konferencji ETICS oraz formularz rejestracyjny dla uczestników dostępne są na stronie internetowej: www.konferencjaetics.com.pl.


Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest propagowanie kompleksowych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie upowszechnia standardy prawidłowego wykonawstwa i nadzoru prac ociepleniowych oraz eksploatacji systemów ociepleń.

Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli europejskiego stowarzyszenia branży ociepleń European Association for ETICS (EAE), a w 2017 roku – współorganizatorem i gospodarzem IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie. Od 2014 roku SSO organizuje coroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, największe w Polsce forum łączące środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

Udostępnij ten wpis

Post Comment