Zmiany w programie Czyste Powietrze – nowe zasady od 1 lipca

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Zgodnie ze zmianami, wycofano dotację na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększono progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzono listę kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Nowe zasady programu wpisują się w wytyczne Komisji Europejskiej i zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. Są także zgodnie z uchwałami antysmogowymi obowiązującymi w poszczególnych województwach.

Wymiana_stolarki+dobry_montaz_KV_728_410Zmiany w programie Czyste Powietrze – od 1 lipca

Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Służy temu wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym wymiana stolarki otworowej. Do tej pory, w jego ramach dofinansowano już wnioski na łączną kwotę 4 677 034 677 zł[1]. Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady „Czystego Powietrza”, które obejmują trzy zasadnicze zmiany.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

Tylko do końca bieżącego roku będzie możliwy zakup i montaż kotła na węgiel w programie. Aby otrzymać dotację, wnioskujący muszą zatem najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku złożyć wniosek o dofinansowanie na tego typu źródło ciepła, a także zakupić je i zamontować (dodatkowo potrzebna będzie faktura wystawiona do końca br.). Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian, czyli przed 1 lipca 2021 roku.

Podwyższenie progów dochodowych

Kolejną nowością jest ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, co sprawi, że więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Większe wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie

Od 1 lipca 2021 roku można ubiegać się także o większe niż do tej pory wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja ta może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegółowe informacje na temat powyższych zmian dostępne są na stronie internetowej programu: https://czystepowietrze.gov.pl

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi

Korzystając z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” można kompleksowo wymienić również starą stolarkę otworową na energooszczędne wyroby, do czego zachęca Polaków w ramach kampanii społecznej „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” Związek POiD wraz z Partnerami. Jednym z działań akcji jest stworzenie wyszukiwarki profesjonalnych punktów zajmujących się sprzedażą i montażem stolarki otworowej, dostępnej pod adresem: dobrymontaz.com


[1] Dane od 19.09.2018 do 25.06.2021, na podstawie strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment